POP-UP Jadran

Obiščite POP-UP Jadran v Piranu, poletno trgovino, kjer regionalni oblikovalci prodajajo svoje izdelke in lokalna skupnost ustvarja raznolik kulturni program!

Udeležili smo se delavnic Dream Circus in Tourism Jam – Service Design Slovenia.