Salina Coast

Salina Coast

V mesecih marcu, aprilu in maju smo se zaradi želje po povezovanju in spoznavanju zaledja občine Piran udeležili delavnice “Oblikovanje in trženje skupnega turističnega produkta na podeželju”, ki ga je organiziralo Turistično združenje Portorož v sodelovanju s ŠKID – Jaz sem najboljši.
Delavnice so bile zelo koristne, več udeležencev pa je izrazilo nezadovoljstvo zaradi neuresničenih ciljev, ki so bili navedeni v programu delavnic in neučinkovite komunikacije med delavnicami. Najbolj zagnani smo se tako sami lotili dela.
Naša skupina je pripravila anketni vprašalnik, s katerim smo zbirali podatke o posameznih ponudnikih, ki bi se radi vključili v celostno ponudbo podeželja. Dobivamo se na rednih sestankih ter sestavljamo pestro paleto doživetij na podeželju (poldnevnih, enodnevnih in večdnevnih), v katere smo vključili odzivne ponudnike z delavnic. Trenutno pripravljamo promocijsko gradivo in spletno stran, kjer bodo doživetja predstavljena. V naslednjih mesecih načrtujemo udeležbo na večjih turističnih sejmih v tujini s ciljem navezati kontakte s tujimi potencialnimi partnerji in agencijami. Prispevati želimo k razvoju zaledja, povezovanju turistične ponudbe na Obali s podeželjem Slovenske Istre in k odkrivanju njenih mnogih neizkoriščenih potencialov. Oblikovati želimo prepoznavno blagovno znamko za doživetja v našem zaledju.

www.salinacoast.com