Seaside Bar Solutions

Seaside Bar Solutions

Seaside Bar solution je prva primorska barmanska šola z namenom izobraževanja ljudi o barvitem svetu klasičnega ter atraktivnega mešanja pijač.Skupino zagnanih mladih podjetnikov združuje prepričanje, da je mešanje pijač tržna niša, ekonomsko zanimivo in pri nas še neodkrit svet, ki ga želijo postaviti na višji nivo.
V ta namen so ustanovil podjetje Seaside Bar Solutions, vse pa se je začelo, ko si je barman Damjan Brajko ob pomoči barmanov Mateja Bertonclja, Mateja Krajnca, Marcela Verdeva, Marka Stankoviča, Aleša Padovnika in ob nepogrešljivem sodelovanju najstarejšega ter najbolj izkušenega člana ekipe Mladena Čoge, ki je pravi primorski ambasador sveta cocktailov, postavil jasne cilje.Izobraževanje poteka na dveh ravneh.
Najprej je tu osnovni tečaj, ki je organiziran enkrat mesečno in je primeren za začetnike. Sestavljen je iz praktičnega in teoretičnega dela, tako da tečajniki spoznajo način dela v baru, barski pribor in ravnanje z njim, največ pozornosti pa je namenjene predstavitvi pijač, njihovi izdelavi in strežbi. Naučijo se tudi zmešati nekaj svetovno znanih cocktailov.
Nadaljevalni del izobraževanja so enodnevni seminarji, ki so vedno tematsko obarvani, tako da na njih podrobno predstavijo določene segmente, ki so v barmanstvu ključnega pomena. To so tečaji, na katerih nudijo poglobljeno znanje o vseh vrstah mešanja pijač, sestavinah in seveda novih in novih cocktailih. Vsi tečaji se zaključijo s praktičnim in teoretičnim izpitom.Poleg tega imajo še dnevne seminarje, ki so namenjeni nadgrajevanju znanja zaposlenih v gostinstvu. Delo je tematsko obarvano, tako da so seminarji pripravljeni na primer na temo kave, ruma, vodke, likerjev, piva, vina itd. Organizirajo tudi oglede vinskih kleti, destilarn ter raznih lokalov in barov, kjer se lahko udeleženci pobližje seznanijo z izdelavo in pripravo različnih pijač.Nadvse privlačna sta še osnovni in nadaljevalni tečaj atraktivnega mešanja pijač. V tednu dni se udeleženci najprej naučijo osnovnih elementov takšnega mešanja pijač oziroma “flaira”, tako da so nato sposobni sami v baru na atraktiven način pripraviti določen cocktail. Spoznajo tudi pravila, ki veljajo na tekmovanjih v tem vse bolj priljubljenem “flairu”. Lahko pa sledi še tečaj oziroma pripravljanje na “flair” tekmovanja in uvajanja na še bolj atraktiven “exhibition flair”.